Mensen In Nood
Doelgroep

Wie zijn onze "gezinnen"

Een eerste groep bestaat uit zogenaamde generatie-armen.  Deze mensen komen zelf uit een gezin dat in armoede leefde, soms generaties lang.  Opvallend bij hen is het grote aantal volwassenen met lage of onvoldoende scholing.

 

Een tweede grote groep zou men de "nieuwe" armen kunnen noemen en vormt ongeveer de helft van onze gezinnen.  Het zijn éénoudergezinnen en dan vooral gescheiden moeders met kinderen, of mensen die door ziekte of overlijden van hun partner in moeilijkheden komen. Maar ook mensen die plots zonder werk vallen door een sluiting, een (gezamenlijk) ontslag of een faillissement.

 

Een andere groep zijn de vluchtelingen of niet-Europeanen, die er niet in slagen om hun plaats te vinden in onze maatschappij.  Deze mensen worden naar gespecialiseerde diensten doorverwezen, maar soms is het belangrijk om hen te ondersteunen.

 

Tenslotte zijn er ook mensen die in de problemen komen door een alcohol- of drugsprobleem of door een psychiatrische problematiek.


Echte verhalen - uit het Geelse leven gegrepen

ACHMED

Achmed is een politieke vluchteling uit Irak. Hij is nu twee maanden in België en spreekt amper Nederlands.Hoe helpt MIN?

Een vrijwilliger neemt Achmed mee naar de officiële instanties en helpt bij het vertalen. Achmed volgt lessen Nederlands, en belt de MIN-vrijwilliger enkel nog bij plotse problemen.


FRANS

Frans heeft een slepende ziekte. Zijn vrouw Melanie is invalide. De kosten aan dokters, medicatie en ziekenhuis lopen op maar zijn te laag voor een maximum factuur. Het Sociaal Huis volgt hen.


Hoe helpt MIN ?

Af en toe voedselhulp, regelmatig een goed gesprek, (tweedehands)kleding van MIN en elke week gratis brood, maakt hun situatie leefbaarder.


GILBERTA

Gilberta heeft vroeger veel gedronken. Na periodes van vallen en opstaan staat zij al vier maanden droog. Zij wordt goed geholpen door het Sociaal Huis en gaat naar de AA.


Hoe helpt MIN?

Gilberta heeft weinig vrienden en is blij met elk bezoek van de vrijwilliger van MIN. Vroeger kreeg zij ook materiële hulp van MIN. Nu geniet zij van elke babbel.


JEF

Jef zit al drie jaar zonder werk. Samen met Elza heeft hij drie schoolgaande kinderen. Hun huurwoning van 600 € en hun vaste maandelijkse kosten ontnemen hen de hoop op een beter leven.


Hoe helpt MIN?

Tussenkomst in de schoolkosten, elk jaar schoenen voor de kinderen, voedselbonnen voor verse voeding, kleding en brood en regelmatig een gesprek geven hen opnieuw levensmoed. Jef zoekt terug ijverig werk.


Zelf beroep doen op MIN

Heel wat van onze 'gezinnen' komen bij ons terecht via partner-diensten en welzijnsschakels waar MIN Geel mee samenwerkt.

Er hoeft echter niet te worden gewacht tot zij naar ons doorverwijzen. 


Je kan zelf actie ondernemen:

Ken jij iemand die hulp nodig heeft of heb jezelf hulp nodig... Contacteer ons

 

 Elke aanvraag bij MIN Geel wordt steeds in alle discretie en anonimiteit behandeld.