Mensen In Nood
Wat doen wij

Huisbezoeken

MIN bestaat uit een groep van vrijwilligers, die zich in alle anonimiteit en discretie inzetten voor kansarmen in Geel.

 

Onze hoofdactiviteit bestaat erin om onze 'gezinnen' thuis te bezoeken en door met hen te praten, proberen we te achterhalen hoe de toestand binnen het gezin is.  Zo proberen we een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen het gezin en de vrijwilliger.

Het eerste contact met een kansarme persoon gebeurt steeds via een gesprek door onze vaste “intake”-vrijwilliger.  


Voor sommige van onze 'gezinnen' is het voldoende dat er eens iemand langskomt zodat ze hun hart eens kunnen uitstorten, bij andere is het noodzakelijk dat wij deze mensen begeleiden en helpen bij o.a. het beheer van hun financiën.

Ook materieel proberen we onze gezinnen te helpen met levensnoodzakelijke middelen.

Wij volgen ongeveer een 80-tal gezinnen op deze manier rechtstreeks op.


Onze werking

1.     Vrijwilligersbegeleiding via huisbezoeken

Sinds het ontstaan van onze werking, zijn huisbezoeken al onze eerste prioriteit.  Een vrijwilliger volgt één of meerdere van 'onze gezinnen' om een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen en hun de nodige hulp te kunnen bieden. Een luisterend oor is voor onze 'gezinnen' dikwijls de voornaamste hulp om hen terug moed te geven en hun leven weer in handen te nemen.

In onze maandelijkse vergadering worden deze huisbezoeken met elkaar besproken, met het nodige respect voor de privacy van onze gezinnen.


2.     Bewustmaking over kansarmoede

Regelmatig worden ook voordrachten over onze werking gegeven. Kansarmoede is nog te vaak een verborgen gebeuren in stilte en dat taboe willen wij verbreken.  Je kan ons inmiddels ook volgen op Facebook.


3.     Overleg met andere organisaties

MIN is onder meer aangesloten bij Welzijnsschakels.  Zo overleggen wij ook met andere diensten als CAW, sociaal huis, scholen, ... om zo onze gezinnen weer de beste kansen te geven.


4.     Fondsenwerving

Zonder de nodige middelen kan een organisatie als MIN niet blijven bestaan.

Gelukkig kunnen we rekenen op een flink aantal sponsors, evenals inzamelingen en giften waarmee we onze werking kunnen voortzetten.


5.     Concrete acties

MIN werkt niet alleen achter de schermen, maar brengt ook directe hulp aan onze gezinnen door concrete acties. 

Zo heeft MIN sinds 2007 een eigen kledingwinkel waar onze gezinnen terecht kunnen, een vaste broodbedeling en hebben wij een aantal extra activiteiten waarmee we onze gezinnen ondersteunen.

De laatste jaren geven we onze gezinnen 2 à 3x per jaar aankoopbonnen voor verse voeding en schoolgaande kinderen krijgen – waar nodig- een tussenkomst bij aankoop van schoenen en schoolboeken.


Onze doelgroep

In alle discretie en anonimiteit helpen we mensen in Geel die zich in een kansarme situatie bevinden.

We doen dit ongeacht hun voorgeschiedenis, nationaliteit en geloofsovertuiging.

Kansarmen die in Geel wonen, worden bij MIN verder geholpen.

Bij mensen uit een andere gemeente wordt getracht om hen door te verwijzen naar hulp in hun eigen gemeente.


Wie zijn onze 'gezinnen', wat vertellen ze,...?

Armoede is een onrecht

Steun ons...

Wij zijn steeds blij met giften en sponsoring om zo samen onze  'gezinnen' nog beter te kunnen helpen.


Wordt zelf ook MIN sponsor, samen maken wij het verschil!!


Stort zelf een bijdrage, groot of klein, op rekeningnummer BE55 7433 1203 2644 van MIN Geel vzw


Wil je ons op een andere  manier  sponsoren ... Contacteer ons